THIẾT KẾ TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

I. THIẾT KẾ TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Thiết kế hệ thống điện gồm các bước sau:

 1. Phân tích nhu cầu điện của khách hàng và xác định yêu cầu của hệ thống.
 2. Tìm hiểu về các tiêu chuẩn và quy định liên quan đến hệ thống điện.
 3. Chọn thiết bị và trang thiết bị phù hợp với yêu cầu của hệ thống.
 4. Thiết kế và vẽ sơ đồ hệ thống điện.
 5. Tính toán và chọn các tham số kỹ thuật cho hệ thống.
 6. Kiểm tra và điều chỉnh lại thiết kế nếu cần thiết.
 7. Hoàn thiện và bảo trì hệ thống.
 • Tủ điện chiếu sáng:
 • Tủ chuyển nguồn tự động (ATS):
 • Tủ điện điều khiển động cơ:
 • Tủ điện điều khiển quạt:
 • Tủ điện xử lý nước:
 • Tủ điện phân phối:
 • Tủ điện điều khiển tự động:

II. CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TRONG HỆ THỐNG SẢN XUẤT

Nhận cải tạo nâng cấp tủ điện điều khiển trong hệ thống sản xuất theo nhu cầu của khách hàng:

– Cải tạo, nâng cấp tủ điện điều khiển cho dây chuyền sản xuất

– Chuyển đổi chương trình từ bộ lập trình PLC Version cũ sang bộ lập trình PLC Version mới nhất

– Chuyển đổi chương trình từ màn hình HMI Version cũ sang màn hình HMI Version mới nhất

– Nâng cấp cải tiến hệ thống giám sát và điều khiển thông qua SCADA, Webserver, GPRS…